Služby

Naše společnost nabízí následující služby:

• vypracování projektové dokumentace a montáž vnitřních napájecích systémů
• montáž osvětlovacích zařízení
• venkovní osvětlení
• montáž technologického zařízení, rozvaděčů, měřicích panelů, automatizačních systémů
• montáž sítí nízkého napětí
• montáž strukturované kabeláže
• montáž systémů uzemnění a ochrany před bleskem

Naše nejlepší nabídka je komplexní balíček služeb: od projektování až po uvedení do provozu napájecích systémů a následná údržba zařízení.

Vždy rádi spolupracujeme s novými i stálými zákazníky! Nabízíme spolupráci za vzájemně výhodných podmínek pro-jektantům, architektům, designérům, stavebním společnos-tem, developerům, správcovským společnostem apod.

Pokud se rozhodnete pro naši společnost, budete spokojeni s individuálním přístupem, kvalitní a rychlou realizací profesionály ve svém oboru v dohodných termínech a za nízkou cenu!